กลุ่มเสี่ยงที่ควรเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

0
413

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2562 ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 ทางด้านของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงให้เข้ามารับสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซักบาทส่วนทางด้านของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุคครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าไปรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วจากการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางเดินหายใจและน้ำลาย หากว่าผู้ที่ติดเชื้อ ไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้นไขหวัดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องระมัดระวังเพราะเคยมีผู้ป่วยบางรายที่ถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้ว

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2562 ฟรี

ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดจะเป็นวัคซีนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 3 สายพันธ์คือ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช 3 เอ็น 1 (A H3N2) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และควรที่จะมีการฉีดกระตุ้นทุกปีด้วยเรามาดูกันว่า 7 กลุ่มเสี่ยงที่สมควรที่จะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่ามีอะไรบ้าง

  1. เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี
  2. หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  3. ผู้ที่มีความพิการทางสมองและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ ไตวาย หอบหืด เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด
  5. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  6. ผู้ที่ภูมิกั้นบกพร่อง ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV โรคธารัสซีเมีย
  7. ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลศิริราช ที่มีโรคหรือภาวะดังที่ได้กล่าวมาก็สามารถขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here