Home Tags โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษ

Tag: โรคเบาหวาน ภาษาอังกฤษ

ทำอย่างไรถึงจะป้องกันโรคเบาหวานได้ ง่ายๆ เพียงทำตามเรา

โรคเบาหวาน "Diabetes mellitus" หรือ ทั่วไปเรียกว่า "Diabetes" เป็นอีกโรคหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามาก สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยปัจจุบันการตระหนักถึงโรคเบาหวานได้มีการให้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญมันส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของคุณ และอาจจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกัน หากเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเวลา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกาย จะทำให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้แน่นอน จากการศึกษาพบว่า ในแต่ละช่วงวัยการดูแลโรคเบาหวานจึงมีควาแตกต่างกันพอสมควร อยู่ที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารของแต่ละคน แบ่งออกเป็น 4 วัย ดังนี้ 1.วัยเด็ก : ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดูแลให้กับลูกหลานของคุณ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS