Home Tags ไข้หวัดใหญ่

Tag: ไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเสี่ยงที่ควรเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 ทางด้านของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงให้เข้ามารับสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซักบาทส่วนทางด้านของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุคครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าไปรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วจากการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางเดินหายใจและน้ำลาย หากว่าผู้ที่ติดเชื้อ ไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้นไขหวัดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องระมัดระวังเพราะเคยมีผู้ป่วยบางรายที่ถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้ว ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดจะเป็นวัคซีนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 3...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS